Mecenášsky klub Opery SND

Kto je mecenáš?

Do klubu mecenášov Opery SND pozývame všetkých, ktorí vyplnením registračného formuláru, súhlasom so spracovaním osobných údajov a podpisom darovacej zmluvy poukážu na sponzorský účet SND alebo v hotovosti finančný dar. V závislosti od darovanej sumy bude mecenáš zaradený do jednej zo štyroch kategórií darcov.

Kto sa môže stať členom?

Členom Mecenášskeho klubu Opery SND sa môže stať každý, kto chce spojiť svoje meno s prestížnou kultúrnou inštitúciou a má chuť podporiť umenie.

Viac o Mecenašskom klube

"Budúcnosť najviac obdaruje ten, kto dáva všetko súčasnosti"
Albert Camus

Staňte sa členom

Fyzická osoba Právnicka osoba

© 2019 Slovenské národné divadlo. Všetky práva vyhradené. www.snd.sk